BACH & BOJSEN  |  Storegade 9  |  7700 Thisted  |  Tlf. 40 17 99 01  |  info@bachogbojsen.dk
       
       
       

8 DOBBELVILLAER FRA 1.895.000,-

   

Klyngehuse 118 m2

   

DE FØRSTE TRE ER SOLGT...  INDFLYTNING FRA 1.4.2019 

I et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over fjorden og det smukke landskab ved Eshøj plantage - opføres en tæt/lav bebyggelse med 8 boliger.

Boligerne opføres i ên etage og udlægges i 4 klynger på et mod sydøst let skrående grundareal. Alle boliger er orienteret mod syd, - mod solen og mod udsigten.

Adgang til bebyggelsen sker fra Vestergårdsvej via en centralt placeret lukket vej. Alle villaer har egen vognly.

Arealet udstykkes med grunde på mellem 295 og 518 m2. Boligerne placeres tæt på adgangsstien, således at der bliver en lille forhave ved hovedindgang og en større have og terrasse på havesiden mod syd. De enkelte parceller adskilles af en hækbeplantning.

Boligerne opføres i en ny og spændende byggestil med et mod nord let skrående tag. Facader udføres i teglsten med et træbeklædt parti omkring facadepartiet til opholdsrummet. Lofterne i boligen følger taghældningen, således at boligen åbner sig mod haven og udsigten.

Området omkring bebyggelsen er udlagt som parcelhusebebyggelse. Syd for bebyggelsen anlægges et fælles grønt friareal. Fra dette areal er der stiforbindelse til et større grønt areal længere mod syd.

 

 

 

 

   

 

 SE MERE PÅ - https://www.nybolig.dk/soegeresultat-boliger?roadNames=Frugthaven+7700+Thisted